Գործարանային շրջագայություն

Պահեստ

dfsagfd

fsdfg

Արտադրական արտադրամաս

gfsdhgf

tyutut

գդշղգֆհգ

ֆգշֆդղ

գֆդսգդհ

Արտադրության սարքավորումներ

գդֆհղգ

գֆշգ

գֆդշգֆ

արտադրության գիծ

fdsgdf (2)

fdsgdf (1)

fdsgdf (3)

Բարձում

gdfsgfd